پاى منبر خودم

بعضی ها آدمو به بعضى چیزا نزدیک میکنن و از بعضىى چیزا دور..

حواسم باشه که کیا به چیا/کیا نزدیکم میکنه و از چیا/کیا دور..

/ 0 نظر / 25 بازدید