غذااااا

طى سه شب گذشته ب ترتیب عدس پلو، خوراک میگو و پاستا داشتیم.

محمد دیشب میگه من سه شبه غذا نخوررررردم ??????

میگم کوفت بخورى بچه! اینا غذا نیس؟؟؟

میگه نه! برنج میخاااام!!!

...

پ.ن- عدس پلوى بى نوا که برنج داره! اون دیگه چرااا حساب نیس؟؟؟

/ 0 نظر / 34 بازدید